STOWARZYSZENIE MB 8 CLUB POLAND

Konopnickiej 15/1A. 80-240 Gdańsk
Nazwa firmy STOWARZYSZENIE MB 8 CLUB POLAND
Forma prawna Stowarzyszenie
NIP 957-08-83-751
KRS 0000187955
REGON 193012080