FUNDACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Mikulicza Radeckiego 5. 50-345 Wrocław
Nazwa firmy FUNDACJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU
Forma prawna Fundacja
NIP 898-00-26-419
KRS 0000051251
REGON 930677145