Portos Sawicki i Perz Sp. j.

Przyrzecze 10 B. 03-107 Warszawa
Nazwa firmy Portos Sawicki i Perz Sp. j.
Forma prawna Spółka (wpisana w KRS)
NIP 125-11-24-266
KRS 0000049159
REGON 016415906