Konkurs architektoniczny: koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni wraz z budową przedszkola (składanie prac do: 6.10.2010)

Konkursy architektoniczne - Archiwum konkursów

gdynia_logoGmina Miasta Gdyni ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej poprzedzajacej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej o wartosci do 193.000 euro dla zadania p.n.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlinskiej 93 w Gdyni wraz z budowa przedszkola". Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 11.05.2010. Termin składania prac konkursowych celebrity porn - do dnia 28.06.2010 r. do godz. 11:30 6.09.2010 r., do godz.12.00.

 

 

 

O udział w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania obiektów oświaty lub innych obiektów użyteczności publicznej, każda o wartości netto minimum 200.000 zł.
 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tzn.: dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej – 2 osoby; konstrukcyjnej – 1 osoba; drogowej – 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –1 osoba.
 3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż  200.000 zł.

Skład Sądu Konkursowego:

 • Sędzia przewodniczący propecia online - mgr inż. arch. Renata Stelmach - Wydział Architektoniczno-Budowlany UM
 • Sędzia referent - dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk- Piątkowska - Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
 • mgr Ewa Łowkiel  - Wiceprezydent Miasta Gdyni                                    
 • dr inż. arch. Marek Stępa -  Wiceprezydent Miasta Gdyni                               
 • dr inż. arch. Dorota Włodarczyk  - Wydział Architektoniczno-Budowlan UM                               
 • mgr inż. arch. Krystyna Rosowska  - Wydział Architektoniczno-Budowlany UM                              
 • dr inż. Monika Grocholewska  -  Wydział Inwestycji UM
 • Sekretarz - mgr inż. arch. Barbara Woźniak -  Wydział Inwestycji UM

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 • zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo Milf Porn - przestrzennymi - waga  50%
 • atrakcyjność celebrity porn tube proponowanych rozwiązań architektonicznych - waga  50%

Terminy:

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia milf porn 11.05.2010 r. do godz. 12:00 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – sekretariat hottest celebrities Wydziału Inwestycji).

 • składanie prac konkursowych  – do dnia 06.09.2010 r. do godz. 12:00 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – sekretariat Wydziału Inwestycji lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).

Nagrodami w konkursie są:

 • I nagroda - zaproszenie Autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, której przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola" oraz nagroda pieniężna w wysokości 50.000,00 zł,
 • II nagroda pieniężna w wysokości 30.000,00 zł,
 • III nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł.
Regulamin konkursu wra naked celebs z z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Gdynia.pl

Podobne artykuły:
Konkurs na logo Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (6774 wyśw.)
Aktualności
W związku z przekształceniem z dniem 1 lipca 2009 roku Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej w Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Rada Wydziału ogłosiła konkurs na logo.
Konkurs na projekt siedziby Muzeum Historii Polski (4379 wyśw.)
Archiwum konkursów
16 czerwca upłynął termin rejestracji osób potencjalnych uczestników konkursu. Do Muzeum Historii Polski wpłynęło z całego świata aż 654 formalnych zgłoszeń na projekt stałej siedziby MHP! Dla porównania na podobne konkursy np....
Architekci bez granic - konkurs KNAUF (4440 wyśw.)
Archiwum konkursów
Podróż do Dubaju można wygrać w konkursie dla architektów organizowanym przez firmę KNAUF. Patronat nad konkursem objął Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 9 września br.

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Polecane strony

IKROPKA - architektura krajobrazu
Projekty zagospodarowania terenu, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy dendrologiczne, projekty zieleni. Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
Copyright © 2015 Architeon.pl - o architekturze dla architektów. All Rights Reserved.